บริษัทรักษาความปลอดภัย COP รับบริการรักษาความปลอดภัยตลอดจน
   บริการอื่นๆแก่สถาบันต่างๆ ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ ตลอดจน
   สถานฑูตานุทูต เพื่อแบ่งเบาภาระ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักยุติธรรม

        COP Security Guard Co., Ltd. We provides security services and
   others to many institutions ranging from public organizations, state
   enterprises, private agencies to embassies, with its objectives of
   lightening the agencies' hard burden of tasks through high-quality.
 

        ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ
        โทร. 02-9513875, 086-3591551
        แฟกซ์. 02-9513875 
     

         
        Contact Operation Dept.
        Tel: (66)863591551, (66)25913875
        Fax: 02-9513875
        Email: info@copshopthai.com

Copyright © COP Security Guard Co., Ltd. All Right Reserved. Designed by thaiwebbiz.com